Opis realizacji

2014 — Szymanów

Modernizacja systemu klim went w hali pakowni jogurtowej

Wykonanie instalacji nawiewnej w hali jogurtowej VBW- 10000 m/

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej VRF Midea 185 kW

Galeria