W dniu 21 stycznia 2016r. w Warszawie, odbyło się pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa, seminarium pt. „Krajowa certyfikacja f-gazowa dla firm i personelu oraz zmiany legislacyjne dotyczące BHP przy urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła w 2016r.”